Kommende aktiviteter.Skolebigården


Lørdag den 8. juni kl. 0900 

skal forårshonningen slynges. Der startes med morgenmad og der er købt ind til frokosten.


Tirsdag den 18. juni.


Nybegynderne møder kl. 1800, hvor vi gennemgår hvordan man laver småfamilier og hvordan man laver et vinterleje.


Vi ser også til bierne kl. 1900Flakkebjerg Herreds Biavlerforening er en lokal biavler forening i Næstved Kommune.

Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til honningbier. Vi har mange varierende aktiviteter omkring biavl,  undervisning af nye biavlere og erfaringsudveksling mellem erfarne biavlere er en vigtig del heraf.

Foreningen består af ca. 100 medlemmer såvel unge som ældre, kvinder og mænd, i de senere år har nogle børn også fundet biavl interessant.

I sommerhalvåret mødes vi hver 2. tirsdag i vores skolebigård, hvor vi passer foreningens bifamilier. Vi starter kl. 19.00 med en briefing om det, der skal gøres hos bierne. Herefter tager vores undervisere årets nye biavlere med til bifamilierne, hvor alle får mulighed for selv at prøve dagens gøremål. Dette foregår i små grupper. Når vi er færdige i bierne, er der kaffe og oftest kage i klubhuset. Her snakker vi om, hvad vi så i bierne, egne erfaringer og aktuelle biavls arrangementer. Vi er ca. 25-30 medlemmer på en mødeaften.

I vinterhalvåret holder vi møder på den lokale skole. Aktiviteterne er mange og alsidige. Vi afholder foredrag, oplæg og undervisning af forskere, konsulenter og aktuelle foredragsholdere. Emnerne er mange og kan f.eks. være podning af frugttræer, mad med honning, nyt fra Danmarks Biavlerforening, honning bedømmelse og mange andre emner der knytter sig til biavl 

Begynderkurserne er en vigtig del af vores aktiviteter. Undervisningen foregår sideløbende med vinterens møder. Der afholdes 5 teoretiske aftener med undervisning i det at holde bier, så deltagerne får grundlæggende viden og  bliver klædt på til at arbejde med bierne den efterfølgende sommer.

Kunne du tænke dig at holde bier, så er du meget velkommen i vores forening. Du kan her på siden finde datoerne på vores møder og se starten for næste begynder kursus. Du er også velkommen til at ringe eller maile til vores bestyrelsesmedlemmer, som med glæde vil fortælle dig meget mere om vores forening og biavl.

Foreningen har indkøbt 2 ilodningsapparater der nu kan lånes i webshopen. Se mere der.

Del siden