Voren forening kan blive din forening.

Flakkebjerg Herred Biavlerforening er den lokale biavler forening i Næstved Kommune.

Foreningens hovedformål er at udbrede kendskabet til honningbier. Vi har mange varierende aktiviteter omkring biavl,  undervisning af nye biavlere og erfaringsudveksling mellem erfarne biavlere er en vigtig del heraf.

Foreningen består af ca. 100 medlemmer såvel unge som ældre, kvinder og mænd, i de senere år har nogle børn også fundet biavl interessant.

I sommer halvåret mødes vi hver 2. tirsdag i vores skolebigård, hvor vi passer foreningens bifamilier. Vi starter kl. 19.00 med en briefing om det, der skal gøres hos bierne. Herefter tager vores undervisere årets nye biavlere med til bifamilierne, hvor alle får mulighed for selv at prøve dagens gøremål. Dette foregår i små grupper. Når vi er færdige i bierne, er der kaffe og oftest kage i klubhuset. Her snakker vi om, hvad vi så i bierne, egne erfaringer og aktuelle biavls arrangementer. Vi er ca. 25-30 medlemmer på en mødeaften.

I vinterhalvåret holder vi møder på den lokale skole. Aktiviteterne er mange og alsidige. Vi holder foredrag, oplæg og undervisning af forskere, konsulenter, aktuelle foredragsholdere og undervisere. Emnerne kan fx. være podning af frugttræer, mad med honning, nyt fra Danmarks Biavlerforening, honning bedømmelse…..

Begynderkursus er en vigtig del af vores aktiviteter. Undervisningen foregår sideløbende med vinterens møderne. Der afholdes 5 teoretiske aftener med undervisnings i det at holde bier, så deltagerne får grundlæggende viden og  bliver klædt på til at arbejde i bierne den efterfølgende sommer.

Kunne du tænke dig at holde bier, så er du meget velkommen i vores forening. Du kan i vores top menu finde datoerne på vores møde aftener og se starten for næste begynder kursus. Du er også velkommen til at ringe eller maile til vores bestyrelses medlemmer, som med glæde vil fortælle dig meget mere om vores forening og biavl.

Del siden