Foreningsmøder 2024

Vintermøder 2024

 6. januar kl. 1000 i skolebigården: Nytårskur og oxalsyrebehandling

30. januar kl. 1900 Lille Næstved Skole: Generalforsamling - dagsorden ifølge vedtægterne


16. marts kl. 1900 Lille Næstved Skole : Mjødbrygning. Tilmelding nødvendig

 Skolens adresse er:

Ll. Næstved skolen, afd. Sandved, Grønbrovej 1A, 4262 Sandved.

 

Begynder kursus 2024

Der starter begynder kursus den 19. marts.

 

Skolebigården 2024 

 3. april:           Åbning af skolebigården herunder klargøring af materiel,                                                                                          oprydning/rengøring af lokaler, trimning af området om                                                                                              bistaderne og huset.

30. april:            Eftersyn af familier

14. maj:            Eftersyn af familier


25. maj: Temadag: Om dronninger. Vi sætter dronninger i parrekasetter

 

28. maj:           Eftersyn af familier og klargøring til slyngning

 

 1 eller 8. juni:   Kl. 9:00, slynges forårshonning, Se opslag i skolebigården,

                         eller foreningens hjemmeside

18. juni:         Begynderkursus - Vinterleje


25. juni:          Småfamilier / Dr. under gitter   (vinterleje)

juli:             Bestyrelsen ser til bierne, der ikke skolebigård i juli. 


 6. august:         Forberedelse til slyngning

 10.august:          Kl. 9:00 slyngning af den sidste honning, første fodring og varroabehandling.

 13. august           Begynderkursus: Biåret efterår og vinter

20. august         Skift af dronninger og varroabehandling

27. august:       Kontrol af skiftede dronninger og fodring.

3. september:  Evt. kontrol af dronninger, fodring

10. september:  Kontrolvejning af foder mængde i familierne og slut fodring.

 

8. oktober Temamøde

12. november Temamøde

 

Skolebigården 2025

 

4. januar kl. 1000   Nytårskur og oxalsyrebehandling.

 

16. april:          Eftersyn af familier. Begynderkursus I bierne

Del siden